Turisme, kultur og fritid

kuu_2016_jan_01

Turisme, kultur og fritid

Kombineret Ungdomsuddannelse

Uddannelsen er 2-årig og SU-berettiget


Uddannelsen gør den unge klar til at varetage assistentjobs inden for:

  • Svømmehaller og badeanlæg
  • Kulturhusaktiviteter
  • Cafédrift
  • Lokale turistattraktioner

I uddannelsen indgår erhvervstræning i lokale virksomheder.


Den unge får desuden grundlæggende viden om:

  • Kundeservice, kommunikation og formidling
  • Planlægning og dokumentation
  • Sikkerhed og arbejdsmiljø
  • Samfund, økologi og miljø

Teori og praksis kombineres i arbejdet med projekter, produktioner og serviceydelser.


 

Målgruppe og optagelse

Uddannelsen er et tilbud til unge under 25 år, der har afsluttet folkeskolen og som umiddelbart ikke er parat til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse.

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges bopælskommune, der afgør, om den unge kan starte på uddannelsen.

 

Mål

Uddannelsen sigter imod at ruste den unge til at fortsætte i uddannelse eller komme i job.

 

Motivation

På Vestegnen er der en del unge, der ikke er klar til den lige vej i uddannelse.

En del af de unge vil kunne tiltrækkes af en uddannelse, der indeholder elementer fra noget, de kender fra deres fritid, og hvor indholdet er knyttet til ungdomslivet.

 

Opbygning

Uddannelsen tager 2 år og består af 4 moduler af 20 ugers
varighed.

Der er op til 8 ugers erhvervstræning i løbet af hvert modul. Erhvervstræningen foregår i lokale eller regionale virksomheder inden for turisme, kultur og fritid.

Den unge får undervisning i fagene Dansk og Matematik på D-niveau. Desuden får den unge førstehjælpskursus, kursus i brandbekæmpelse og kursus i konflikthåndtering.

 

Fællesskab og trygge rammer

Eleven indgår i et fællesskab med andre unge på Produktionshøjskolen i Brøndby. Her er trygge rammer for at lære nyt og blive udfordret.

Eleven kvalificerer sig bl.a. gennem praktiske projekter, der er målrettet andre unge inden for det lokale kultur-, idræts og foreningsliv.

Comments are closed