EGU

Erhvervs-Grund-Uddannelsen

EGU er en uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse.

Uddannelsen henvender sig til skoletrætte unge eller unge, der har afbrudt en ungdomsuddannelse. Der kan også være tale om unge med indlæringsproblemer eller med sociale eller personlige problemer.

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt og varer 2 år. Heraf fylder skoledelen minimum 20 uger og maksimum 40 uger.

Det er den samme vejleder, der følger eleven gennem hele forløbet.

Brøndby Kommune har lagt ansvaret for EGU over til Produktionshøjskolen i Brøndby fra 1. januar 2008. Målsætningen er 40 EGU-pladser.

 

Optagelse

Før optagelse på EGU i Brøndby skal ansøgningsskemaet udfyldes sammen med vejleder eller UU-vejleder.

Udfyldning af ansøgningsskemaet foregår her: EGU ANSØGNING

 

Fordele

  • Hvis du har mod på en EGU, skal du sammen med din vejleder lave en uddannelsesplan, der passer til dig.
  • Du kan uddanne dig både inden for det private og det offentlige arbejdsmarked.
  • Det forløb, du skal igennem planlægges sammen med dig Når du er færdig med EGU, får du et uddannelsesbevis.
  • EGU gør det lettere for dig senere at klare en anden uddannelse.
  • EGU kan give dig bedre chancer for fast arbejde.
  • Du får elevløn under praktikken og skoleydelse når du går på skole.

 

Eksempler på EGU forløb

Første år
8 uger praktik
8 uger skole
8 uger praktik
8 uger skole
8 uger praktik
8 uger skole

Andet år
8 uger skole
16 uger praktik
8 uger skole
16 uger praktik

Praktikdel
Foregår på private eller offentlige arbejdspladser. Du får elevløn i praktiktiden.

Skoledel
20-40 uger. Kan bestå af både praktiske og teoretiske kurser. Du får skoleydelse, når du går på skole.

Muligheder
Du kan uddanne dig inden for mange forskellige brancher. Under hele uddannelsen samarbejder du med din vejleder

 

Lyder det OK?

Så tænk over, hvilket indhold din uddannelse skal have.

Tal med en EGU-vejleder, og lad være med på forhånd at tro, noget er umuligt.

Comments are closed