Byg & Bolig

Kombineret Ungdomsuddannelse

Optag hele januar 2019

 

Erhvervsassistent inden for ejendomsservice, grønne områder og affaldssortering

 

På uddannelsen beskæftiger du dig med vedligeholdelse af bygninger og grønne områder, sikkerhed og beboerforhold.

Du beskæftiger dig med de praktiske opgaver, der vil være i et boligselskab, som varme-, el- og vandforsyning, og du vil få kompetencer inden for brolægning og flisearbejde.

Du vil lære om affaldshåndtering og renovation for at kunne opfylde miljøkrav, og du vil lære om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Uddannelsen varer 2 år og er SU-berettiget.
Kom og hør om uddannelsen. Hver tirsdag kl. 9.30!

Inspektion med droner

Som en særlig kompetence vil du lære at arbejde med droner, som du skal kunne flyve for at fotografere bygningsdele og grønne områder.

Disse billeder kan bruges til at finde ud af, om der f.eks. skal repareres på tage eller om udendørsarealer skal gødes eller vandes.

Du lærer, at undersøge bygningers utætte varmerør eller isolering ved hjælp af termokamera på droner.

Du får også grundlæggende kendskab til beboerforhold og beboerdemokrati. Derfor har du fag, som styrker din evne til at kommunikere og formidle god service.

Erhvervstræning

Under uddannelsen kommer du i erhvervstræning i virksomheder, hvor du får lov til at prøve kræfter med det, du lærer i praksis.

Vi hjælper og støtter dig selvfølgelig undervejs og finder en erhvervstræningsplads til dig. Erhvervstræningen foregår i offentlige institutioner eller private virksomheder, f.eks. almennyttige boligselskaber.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

  • Undervisning i dansk og matematik med afslutning på D-niveau
  • Førstehjælpsbevis
  • Traktorkørekort
  • Dronebevis

Herudover deltager du i faglige ekskursioner.

Job og uddannelse

Som færdig erhvervsassistent kan du bl.a. søge job i boligselskaber. Du får også kompetencerne til at starte på en erhvervsuddannelse, f.eks. som ejendomsservicetekniker eller anlægsgartner.

Comments are closed