Uddannelser

Byg & Bolig

Produktionshøjskolen i Brøndby starter ny Kombineret Ungdomsuddannelse:

Erhvervsassistent inden for ejendomsservice, grønne områder og affaldssortering.

Uddannelsen er 2-årig og SU-berettiget. Der er optag i januar 2018.

Læs mere her: Byg & Bolig

kuu_2016_jan_01

Service & Event

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) inden for Turisme, Kultur og Fritid.

Uddannelsen er 2-årig og SU-berettiget. Der er optag i januar 2018.

Læs mere her: Service og event


STU

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Stærkere sociale og faglige kompetencer til unge med særlige behov med fokus på sundhed og motion.

Læs mere her: www.stu-phsbrondby.dk

Udslusningsstatistik (2009 – 2016)


EGU

Erhvervs-Grund-Uddannelsen (2010 – 2016)

Uddannelsen henvender sig til skoletrætte unge eller unge, der har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Der kan også være tale om unge med indlæringsproblemer eller med sociale eller personlige problemer.

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt og varer 2 år. Uddannelsen består af praktik og skoleophold.

Læs mere her: Erhvervs-Grund-Uddannelsen

Udslusningsstatistik

Comments are closed