Vejledning

diverse_2015_12_005a

Foto: PHS MEDIA – Foto, grafik og kommunikation

Elev på skolen

Når du er elev på Produktionshøjskolen i Brøndby kan du få vejledning.

På skolen er der ansat en række vejledere. Der er en bestemt vejleder tilknyttet den linje, du går på.

 

Med vejledningen ønsker vi:

  • at give dig bedst muligt overblik over din egen situation
  • at give dig forudsætninger for at træffe beslutninger og valg
  • at perspektivere dine evner, ønsker og muligheder for uddannelse eller job
  • at vejlede og støtte dig i personlige og sociale spørgsmål
  • at informere og vejlede dig om muligheder for uddannelse og job samt de vilkår, der er typiske for bestemte uddannelser og erhverv
  • at sikre, at dine muligheder for at opnå et liv med uddannelse og arbejde ikke begrænses af køn, alder, etnisk oprindelse, boglige færdigheder, livsform, social status eller personlige problemer

 

Vejledningen sker i et fællesskab

Vejledningen er en vigtig del af forløbet. Vejledningen skal hjælpe dig til at tilrettelægge dit eget uddannelsesforløb i samarbejde med skolens undervisere og vejledere.

 

Hvordan gør vi?

Hver elev udarbejder i samarbejde med en vejleder på skolen og din underviser en individuel forløbsplan.

Din underviser og vejleder ser jævnligt på forløbsplanen sammen med dig.

Gennem samtaler retter vi sammen i forløbsplanen så den kan være med til at fastholde dig i en god udvikling.

Forløbsplanen og forløbssamtaler fungerer løbende som et redskab, der forener opholdet med retning og refleksion.

Formulering af ansøgninger, udarbejdelse af personlige CV’er, studie- og virksomhedsbesøg, praktikforløb samt værkstedsprojekter skrives ind i forløbsplanen.

Således bliver dine mål synlige og dine valgmuligheder bliver tydelige.

 

Vi samarbejder

Vi tilstræber et tæt samarbejde med Ungehuset i Brøndby, skolevejledere, 10. klasseskolen i Brøndby, samt lokalområdets øvrige uddannelsesinstitutioner.

Vi samarbejder også  med erhvervsskolerne, kulturelle institutioner, det lokale foreningsliv, det lokale erhvervsliv samt øvrige relevante institutioner.

 

Udslusning

Når dit skoleforløb er forbi har du formuleret en skriftlig handlingsplan med hjælp fra os for det videre karriereforløb i uddannelse eller arbejde.

Produktionshøjskolen følger og rådgiver dig et halvt år efter endt skoleophold.

Comments are closed